skip to Main Content

Covid-19 påverkan på kosmetikamarknaden i Kina

Jag publicerar några intressanta bilder från ett live-streamat föredrag om konsekvenserna av Covid-19 på skönhetsmarknaden. 24/3 2020.

Hör av er om ni är intresserad av hela rapporten. Den innefattar även marknaderna Japan, Sydkorea och Italien.





Källa: Chemlinked

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top