skip to Main Content

Alibaba vs Amazon – jämförelse mellan världens två ledande e-handelsmodeller och tekniktjänster

Alibaba och Amazon är konkurrenter inom e-handelsindustrin, men de använder sig av olika affärsmodeller för att lyckas.


Amazon använder retail- och marknadsmodeller och Prime (en medlemsprenumerationstjänst) för att öka kundernas “klibbighet”. Förmånerna som erbjuds i ett Prime-medlemskap inkluderar bl a snabbfrakt på en till två dagar för egna och utvalda tredjepartsprodukter och musik och video streaming. Varor tillhandahålls vanligen till konsumenterna genom Amazon’s online butik som inkluderar både egna varor och tredjepartsvaror. Produkterna lagras i tredjeparts egna lager eller i Amazon’s lagernätverk. Amazon tar provision på tredjeparts produkter som säljs på Amazon’s marknadsplats och man erbjuder också betalda lagerhållningstjänster till varumärken och återförsäljare.

Till skillnad från Amazon tillhandahåller inte Alibaba någon egen e-handelsförsäljning utan fungerar som mellanhand, en marknadsplats som sammanför köpare och säljare. Alibabas dominerande e-handelsplattformar är Taobao och Tmall.

Amazon och Alibaba finns båda inom marknaden för high-end livsmedel genom Whole Foods Market respektive Hema Xiansheng.

Alibaba har utvecklats till ett teknikföretag som tillhandahåller lösningar för företag och konsumenter. Genom sitt “New retail”-koncept strävar Alibaba efter att vara i framkant när det gäller innovation inom e-handel och utöka sin identitet mot ”big data”, fysisk infrastruktur och mobila betalningar.

Däremot är Amazons ekosystem för produkter och tjänster centrerat kring företagets eget varumärke. Även om Amazon inte har en betalnings- och finansiell plattform utvecklar man  nya tekniska produkter och investerar mycket pengar i sina e-bokprodukter.

Källa: Företagets rapport/Kesai Consulting

Internt utvecklad teknik driver snabb tillväxt av Alibaba och Amazon

Även om globala långsiktiga konsumenttrender fortfarande är de starka tillväxtpelarna i Alibaba och Amazon, har de internt utvecklade teknologierna som stöder deras e-handelsplattformar utvecklats till betydande företag.

Alibabas cloud computing och Amazons cloud computing services, AWS, som marknadssegment, främjar främst den snabba tillväxten av de två företagens e-handelsplattformar snarare än deras kärnverksamhet inom e-handel.

Som framgår av figuren nedan ökade Alibaba Cloud:s cloud computing-intäkter med 84% till 3,7 miljarder US-dollar, svarande för 8% av företagets totala intäkter. Alibabas molnteknologi tillhandahåller tjänster åt mer än hälften av Kinas större börsnoterade företag. Man stöder datalagring, nätverksvirtualiseringstjänster och storskalig databehandling såväl som säkerhets-, hanterings- och applikationstjänster samt big data-analys, maskininlärning och IoT (Internet of Things) tjänster.

Alibaba

Kategori Intäkter % av totala intäkter Ökning jmf med samma period förra året
Kärnverksamhet 48,2 miljarder dollar 86% 51%
Digitala medier o underhållning 3,6 miljarder dollar 7% 23%
Cloud computing 3,7 miljarder dollar 7% 23%
Innovationsverk-samhet och annat 700 miljoner dollar 1% 51%
total 56,2 miljarder dollar 100% 51%

Källa: Företagets rapport

Enligt Amazons rapportering ökade intäkterna från AWS senaste året med 47% till 25,6 miljarder US-dollar, svarande för 11% av Amazons totala intäkter. AWS: s rörelseresultat uppgick 2018 till 7,3 miljarder dollar, en ökning med 68% jämfört med 2017 och stod för 59% av Amazons totala rörelseresultat. Denna verksamhet stöder Amazons detaljhandelsstrategi och man fortsätter att utöka sin marknadsandel.

Amazons intäktsström är mer diversifierad än Alibabas. Under 2018 kom 53% av de totala intäkterna från onlinebutiker och fysiska butiker stod för 7% av Amazons totala intäkter. Företaget förvärvade Whole Foods Market 2017.

Sammanfattning

Även om affärsområdena för Alibaba och Amazon överlappar varandra – online shopping, detaljhandel etc. finns det skillnader i hur man vidareutvecklar verksamheten. 

Alibaba lägger stort fokus på att ligga i framkant inom teknik, att kontinuerligt utveckla teknik och tillhandahålla tjänster medan Amazon fortfarande utgår från sitt eget varumärke för sin globala marknadspenetration.

Källa: China Department Store and Commercial Association CCAGM 2020-03-31 13:35

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top