skip to Main Content

C2M – ett nytt buzzword?

En e-handelsmodell på stark frammarsch i Kina är C2M (Consumer to Manufacturer). Till skillnad mot andra modeller som B2B, B2C och C2C lyfter C2M konsumenten närmare tillverkaren. I teorin är C2M den modell som går längst när det gäller trenden inom e-handel att ta bort mellanled i processen för att bl a få lägre priser till konsumenten.

C2M drivs framför allt av större e-handelsföretag med  TMall och JD.com i spetsen. Man vill bli bättre på att få fram produkter som verkligen efterfrågas av konsumenten och därmed minska det svinn som uppstår när producenterna tillverkar varor som säljer dåligt. Man är självfallet också ute efter att minska kostnaderna genom att ta bort mellanled och man vill snabba upp tiden mellan idé och färdig produkt.

 På JD-plattformen utvecklas för närvarande 40% av gamebooks och hushållsapparater baserat på C2M-modellen. Man har, jämfört med den traditionella metoden, minskat den tid som krävs för produktforskning med 75% och förkortat tiden för marknadsföring av nya produkter med 67%.

C2M baseras på big-data, enorma databaser innehållande data om konsumenter, produkter och köpbeteende, som analyseras och som med hjälp av AI (artificiell intelligens) ger detaljhandelsföretagen bättre underlag för att bedöma konsumenternas krav och genom att dela informationen direkt med tillverkarna får man snabbare utveckling av nya produkter som bättre uppfyller marknadens krav. Denna skräddarsydda produktutvecklingsstrategi är ett innovativt sätt att utveckla nya och populära produkter eftersom det bygger på en direkt förståelse av konsumenternas önskemål.

Ett exempel på C2M pre-sale är företaget Match U som har utvecklat  en kabin för skräddarsydda herrkläder. Med hjälp av AI tar man fram konsumentens samtliga kroppsmått med samma noggrannhet som hos en förstklassig skräddare. Konsumenten går in i kabinen, snurrar runt och får inom några minuter sina mått. På så sätt kan vem som helst måttbeställa sina plagg utan att behöva gå till dyra specialbutiker. Kabinerna kommer att placeras i biografer och köpcentra för att locka nya kunder.

För att C2M ska slå igenom måste hela tillverkningsprocessen tas till nästa nivå bl a genom flexiblare produktionslinjer så att man kan anpassa produktionen till kundens krav. Om man tillämpar C2M pre-sale där man tillverkar först efter kundernas beställning blir leveranstiden betydligt längre än idag när kunderna förväntar sig leverans nästa dag.

Under alla förhållanden är det en spännande utveckling av e-handeln.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top