skip to Main Content

Skönhet för män – nästa stora tillväxtområde på den kinesiska marknaden?

Ett område som blir alltmer uppmärksammat i Kina är manlig skönhet. Enligt Euromonitors undersökningar är tillväxttakten på den kinesiska manliga skönhetsmarknaden 2019 mer än två gånger den globala genomsnittliga tillväxttakten (13,5% mot 5,8%). Undersökningar visar att manlig skönhet kommer att vara det mest spännande tillväxtområdet under de närmaste åren.

Det finns i Kina en entusiasm över fysiskt och intellektuellt självförverkligande och undersökningar visar att män i större utsträckning tror att en persons utseende direkt kommer påverka lönen i positiv riktning. Manlig skönhet är inte längre nischad till avant garde. För den yngre generationen är det på väg att bli mainstream.

I rapporten nämner man förväntningar från den nya generationen oberoende, framgångsrika kvinnor som inte endast vill ha villa och bil av sin partner utan ställer allt högre krav på stil, attityd, kultur och utseende.

Övergången från grundläggande hudvårdsprodukter till avancerade hudvårdsprodukter och makeup är en viktig vändpunkt, särskilt när hudvårdsprodukter inte längre är något nödvändigt ont.

Redan 2015 visade en undersökning på Weibo att 31% av användarna ”motsätter sig” mäns användning av kosmetika och 29% av de svarande ”stöder starkt”. Men bara tre år senare nådde andelen ”starkt stöd” 60%, medan andelen ”starkt motsatta” var mindre än 10%.

Utvecklingen är intressant och öppnar upp en gigantisk marknad både för etablerade och nya varumärken. Inte minst skandinaviska företag med dess kvalitetsprodukter bör kunna kapa åt sig en bit av kakan men det gäller att presentera rätt produkter med rätt paketering i rätt marknadsföringskanaler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top