skip to Main Content

Grupphandel genom B2B2C

En företeelse som på senare tid blivit allt vanligare är lokal handel via olika samhällsgrupper eller ”Community groups”.  2018 var e-handelsplattformar för ”Community groups” det hetaste investeringsspåret i Kina.

Vad är då “Community group buying” ?

Människor i ett lokalt område i företrädesvis mindre städer bildar en WeChat-grupp som administreras av en gruppledare. Gruppen är kopplad till en lokal butik där man kan handla online eller offline.

En av gruppledarens uppgifter är att aktivera sina medlemmar och driva butikens kampanjer och på så sätt skapa intresse och driva trafik till butiken. Det kan t ex vara en pensionär eller en föräldraledig som har det som extraarbete men det kan också vara butiksägaren själv. Gruppledaren är länken mellan kunden och affären och erhåller provision på försäljningen.

För att hålla nere logistikkostnaderna transporteras varorna till gruppledaren där kunderna hämtar ut sina varor. Man kan också välja att hämta ut varorna hos butiksägaren.

“Den fysiska butiken är länken och kärnan som knyter samman människor med varan”

Den fysiska butiken finns lokalt och data över kundbeteende gör att butiksägaren lätt kan överblicka vad man handlar, vem som handlar och vilka produkter det handlas mest av. Informationen förmedlas till gruppledaren som i sin tur kan skicka riktade erbjudanden via WeChat-gruppen.

Det finns en tro att köpen via ”Community groups” mestadels görs online vilket är felaktigt. Köpen sker både offline och online och båda delarna är lika viktiga för den här typen av köp. Det visar att den fysiska butiken och onlinebutiken lever i symbios och är beroende av varann så länge den sociala relationen dem emellan kan upprätthållas. Genom Wechat kan man regelbundet nå grupperna med olika erbjudanden och via den fysiska butiken kan människor knyta kontakt med varandra och visuellt se och känna på produkterna för att sedan beställa online och hämta ut via gruppledaren.

”Community buy” är vanligast i mindre städer där människor i större utsträckning känner varandra. Kunderna består till stor del av kvinnor och avser i stor utsträckning dagligvaror men också skönhetsprodukter.

Några av fördelarna med ”Community Group buying” är lägre transportkostnader och lägre kostnader för lagerhållning genom att antalet varianter av varorna är begränsat. Genom den lokala förankringen bygger man ett stort kundförtroende med butiksägare och gruppledare.

This Post Has One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top